Сфера діяльності

 

Метою діяльності Організації (згідно Статуту) є сприяння та здійснення науко-дослідницьких робіт соціогуманітарного характеру, зокрема:

- супровід та проведення досліджень у галузі політики, економічних, соціальних відносин, соціальних процесів, релігії та культури;

- сприяння розвитку професійного вивчення громадської думки та системи оціночних досліджень;

- розробка та втілення в різні сфери суспільного життя сучасних соціальних технологій, науково обґрунтованих конкретних способів та методик вирішення широкого кола соціальних проблем;

- оптимізація управління соціальними інститутами і процесами, сприяння становленню в Україні громадянського суспільства.